NNAÜ (Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing)


 

Tere tulemast Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing (NNAÜ) kodulehele.

Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing  (Youth Work and Youth Education Developing Society) asutati 1997 aastal. Mõttekaaslased leidsid olevat vajalik organiseeruda ja tuua esile nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil  noorsooga seonduvaid probleeme ning otsida võimalusi nende lahendamiseks. Oluliseks peeti noorsootöötegijate koolitust nii Eestis kui mujal maailmas.

NNAÜ tegevuse eesmärgiks on olnud noorsootöötegijatele koolitusseminaride ja õppevisiitide korraldamine igapäevase töö edukaks tagamiseks, aga ka suviste laagrivahetuste turvalise ja huvitava organiseerimise nimel ning noortega tegelevate isikute tegevusmotivatsiooni hoidmiseks.

Oma pika tegutsemisperioodi jooksul on  koolitatud peamiselt noorsootöötajaid-noortelaagrite juhte ja laagrikasvatajaid. Pikaaegsed laagrikorraldamise kogemused on olnud lastevanemate silmis usalduslikud, korraldame laagriprojekte nii huvipõhiselt kui ka muidu uudishimulikele lastele. Tulevikuplaanid on seotud organisatsiooni tegevuse laiendamisega  erinevatesse eluvaldkondadesse - meie soov on võimaldada huvitatutel rohkem teada saada kuidas globaliseerumistuhinas hakkama saada, kui sind ümbritsevad erinevad kultuurid, rahvad, nende tavad, kombed, religioonid,mida räägib Su kehakeel ja kuidas lugeda partneri kehakeelt- ühesõnaga- kultuuridevaheline kommunikatsioon äris, sotsiaaltöös, hariduses, spordis.

Headeks koostööpartneriteks on olnud aastaid Tartu linnavalitsus ja Eesti Noorsootöö Keskus. Uuteks partneriteks on olnud Tartu Seikluspark, Teater Vanemuine, Spordiklubi Kalev Englas ja Eesti Rahva Muuseum.

Osalus rahvusvahelistes projektides on olnud päevakorral viimastel aastatel. Ühingu tegevus on hoogu juurde saamas tänu noortele aktiivsetele eestvedajatele.

Ootame nii noorte endi kui ka noorsootöötajate poolt huvitavaid ettepanekuid koolituste kohta, kaasamõtlemist ja soovi osaleda aktiivselt noorte elus nii koolitustel,  rahvusvahelistel kohtumistel, laagrites, seminaridel.


                         

 

Broods - Bridges (Official US Video).mp3